Leerlingen in actie voor kindertehuis

In augustus 2015 waren de kinderen van DareToCare met vakantie in Nederland. Zij logeerden bij een aantal gastgezinnen in Elburg, Doornspijk en Hoge Enk. Sindsdien zijn er regelmatig over en weer contacten. Zo hebben vijf gastgezinnen de herfstvakantie van 2016 in Roemenië doorgebracht en hebben zij de kinderen in Cornaţel opgezocht. In 2017 zijn een viertal gezinnen met zomervakantie naar Roemenië geweest en hebben een aantal dagen met alle kinderen van het kindertehuis doorgebracht.
Verschillende kinderen van deze gastgezinnen zitten op het Nuborgh College met twee locaties in Elburg, het Lambert Franckens College en het Oostenlicht en één locatie in Nunspeet, de Veluvine.
Dit Nuborgh College gaat in de komende tijd acties voeren om de realisering van de nieuwbouw van appartementjes bij het kindertehuis DareToCare in Cornaţel mogelijk te maken. Onder andere “Het glazen huis”, een jaarlijks terug kerende actie tijdens de kersttijd van het Oostenlicht, is bestemd voor het genoemde doel.
Vooruitlopend op dit grote evenement zijn een aantal kinderen van de gastouders, die op een van de scholen zitten, al tot actie overgegaan.
Op het LFC hebben Rik Fikse, Jurjan Jansen, Noa Hengeveld en Melanie Schoonhoven poffertjes verkocht tijdens de pauzes. Opbrengst € 273,-
Op het Oostenlicht organiseerden Gerriët Jansen en Romee Huenestein een High Tea voor personeel, leerlingen en andere belangstellenden. Opbrengst € 225,-.
Dit alles i.s.m. diverse leerkrachten.
Op de foto’s een paar impressies van de diverse acties!

Comments are closed.