Wat doen we

Nieuwsbrief 2016 januari

 

---

Beste lezer voornaam achternaam,

OVER STICHTING DAVOR:

o Stichting Davor ondersteunt financieel een tehuis in Cornatel, Roemenië, voor verstoten en verwaarloosde kinderen.
o Op dit moment wonen er 17 jonge kinderen/ tieners in de leeftijd van 6-17 jaar oud.
o Het tehuis begon in 2004 officieel onder de naam Dare 2 Care. 10 kinderen wonen er al vanaf die tijd, de andere kinderen kwamen na 2011.
o De biologische ouders waren niet in staat om voor deze kinderen te zorgen. Ieder kind heeft een eigen verhaal, allemaal even traumatisch en zo oneerlijk. Voor een kind heel erg ingrijpend om mee te moeten maken. In het huis vinden ze de liefde, aandacht en begeleiding waar ieder kind “recht”op heeft en nodig heeft. In de veilige omgeving kunnen ze opgroeien tot mooie persoonlijkheden met een eigen karakter en krijgen ze de kans om hun talenten te ontplooien.

o Het bestuur van de Roemeense stichting Dare 2 Care bestaat onder andere uit Nederlandse bestuursleden. Om het lijntje zo kort mogelijk te houden wordt Davor door één bestuurslid in het bestuur van Dare 2 Care vertegenwoordigd.
o De Roemeense overheid heeft het huis geaccrediteerd om met het volgende te kunnen helpen:

• Herkennen van hulpbehoeftige kinderen en erkennen van hun problemen.

• Deze kinderen een thuis te bieden en de hulp die zij nodig hebben.

• Verzorgen van maaltijden.

• Educatie, emotionele hulp en begeleiding.

• Motivatie en begeleiding bij hun sociale ontwikkeling en de groei in opleiding en professie, kortom om hun kans om in de maatschappij succesvol te zijn te vergroten.

Bereikte doelen in 2015:

1.     Prioriteit voor stichting Davor is het bieden van financiële hulp aan Dare2Care om de kinderen voor te bereiden op een zelfstandig bestaan in de maatschappij, mogelijk te maken.
De meeste kinderen studeren op scholen in Sibiu (20 km vanaf Cornatel). De kinderen worden met onze eigen minibus naar en van school gebracht.
De kinderen met leerproblemen gaan naar speciaal onderwijs in Sibiu. Alle kinderen krijgen na schooltijd huiswerkbegeleiding.
De kinderen gingen het afgelopen schooljaar allemaal over. Drie oudere kinderen slaagden voor het eerste deel van de middelbare school en gaan naar de highschool in Sibiu. (de highschool wordt in Nederland erkend als HAVO).

De kinderen met emotionele- en gedragsstoornissen krijgen begeleiding van een psycholoog.  Deze psycholoog komt ook regelmatig in het tehuis en kent ieder kind persoonlijk.

De wekelijkse muzieklessen: de kinderen krijgen de kans om een muziekinstrument te bespelen en er lessen in te volgen zoals gitaar, percussie- en vioolspelen.

In oktober werd een groot evenement georganiseerd in het centrum van Sibiu waarbij onze gitaristen, samen met 500 andere kinderen die gitaarles volgen, mochten spelen met beroemde zangers. Het was een groot spektakel waar iedereen met plezier aan deelnam.

Art workshops worden door vrijwilligers georganiseerd– de kinderen leren op die manier op verschillende manieren creatief bezig te zijn.
De gemaakte werkjes worden veelal op locale marktjes verkocht om op die manier wat geld in te zamelen en de stichting te promoten.

De kinderen zullen ook in 2016 Engelse les blijven volgen.

Alle uitjes en activiteiten tijdens vrije tijd hebben altijd een educatief karakter.
Een speciaal moment voor de kinderen was de 2-weekse reis naar Elburg in Nederland tijdens de lange zomervakantie. Zij werden liefdevol opgenomen in meerdere gastgezinnen.
De kinderen wordt de mogelijkheid geboden om aan buitenschoolse activiteiten mee te doen, samen met hun klasgenootjes, zoals kampen, theater- en een bioscoop bezoeken.
Het project “Sport Is Gezond” zal in 2016 doorlopen: de kinderen worden gestimuleerd mee te doen aan sportieve activiteiten zoals zwemmen en handbal.

Bouwen, verbouwen, renovatie van gebouwen en tuin op het terrein.

Er zijn in 2015 twee moderne doucheruimtes gebouwd:  één voor de jongens en één voor de meisjes, met in totaal 6 douchecabines. Ook zijn er twee nieuwe kamers voor de kinderen gebouwd.

– Renovatie van een hele verdieping: verplaatsen en vervangen van deuren, het plaatsen van een nieuwe vloer, reparatie en opnieuw schilderen van de muren.
– Installatie internet en televisie-antenne; 3 nieuwe moderne TV’s and TV-ontvangers voor educatieve doeleinden voor de kinderen.
– Begin van de bouw van de nieuwe speeltuin: egaliseren van de vloer, start met de bouw van de kabelbaan.

Nieuwe fundering aan de straatzijde van de gebouwen met medewerking van de gemeente Cornatel.

Aanschaf van een nieuwe tractor voor de werkzaamheden in de moestuin.

DOELEN VOOR 2016:

1.     Continuering van de promotie van onze organisatie om zoveel mogelijk donateurs te werven binnen en buiten Roemenië.
2.     Het nog verder verbeteren van de begeleiding in de opvoeding en de opleiding van de kinderen.

– Ontplooien en continuering van de projecten ten behoeve van betere educatie en ontwikkeling van de kinderen.
– Onderwijzen van het personeel.
– Transportering van de kinderen van en naar school en opleiding.
– Ontplooiing van de activiteiten met vrijwilligers.

3.  Het afbouwen van de speeltuin.
4.  Nieuwe meubels voor de kinderkamers.

Heel erg bedankt voor uw hulp ! 
Blijf ons alstublieft ook sponsoren in het jaar 2016.

---

| Bankrekening IBAN NL82 | RABO 0347243738 | Bankrekening BIC RABONL2U |
| Kamer van Koophandel 02067657 | RSIN Belastingdienst 816178744|
| Centraal Bureau Fondsenwerving www.cbf.nl |

 1 331