About Hermanda Witter

Website: http://davor.nl
Hermanda Witter has written 10 articles so far, you can find them below.

Zorg om financiën Dare2Care

De bestuursleden van Dare2Care en Davor hebben recentelijk vergaderd over de toekomst van het kindertehuis in Cornaţel in Roemenië. De exploitatie van het kindertehuis geeft reden tot zorg. De bijdrage van de Roemeense overheid blijft ver achter bij wat er dagelijks nodig is. Het tehuis wordt bekostigd volgens de norm en wetgeving van 1998 wat niet toereikend is om de kinderen van ons tehuis blijvend te kunnen begeleiden. Tevens zijn de sponsorinkomsten van Davor de laatste jaren teruggelopen, waardoor onze stichting de tekorten van het kindertehuis absoluut niet kan opvangen. Lees meer →

Kerstactie voor kindertehuis

Van 20 t/m 22 december werd op sg. “Het Oostenlicht” in Elburg een kerstactie gehouden voor ons kindertehuis Dare2Care: Voor het tweede jaar werden drie leerkrachten opgesloten in het glazen huis. Daaromheen werden diverse activiteiten georganiseerd zoals een voetbal- en een volleybaltoernooi, een winterrestaurant, verkoop van diverse spullen, inzameling van oud ijzer enz. Lees meer →