Zorg om financiën Dare2Care

De bestuursleden van Dare2Care en Davor hebben recentelijk vergaderd over de toekomst van het kindertehuis in Cornaţel in Roemenië. De exploitatie van het kindertehuis geeft reden tot zorg. De bijdrage van de Roemeense overheid blijft ver achter bij wat er dagelijks nodig is. Het tehuis wordt bekostigd volgens de norm en wetgeving van 1998 wat niet toereikend is om de kinderen van ons tehuis blijvend te kunnen begeleiden. Tevens zijn de sponsorinkomsten van Davor de laatste jaren teruggelopen, waardoor onze stichting de tekorten van het kindertehuis absoluut niet kan opvangen. Lees meer →